Työpaikkaosastoavustus, hakuohje voimassa vuoden 2020 alusta lukien


Jamin työpaikkaosastoavustuksen ohjeistus ja hakumenettely vuodesta 2020 lukien

Jami tukee työpaikkaosastojen toimintaa. Työpaikkaosastoavustus on tarkoitettu työpaikkojen, jamilaisille yhteisten, tilaisuuksien järjestämistä varten.  Avustusten käyttö on ollut hyvin kirjavaa, eikä se kohtele kaikkia jäseniä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Tästä syystä Jami tarkentaa ja yhdenmukaistaa työpaikkaosastoille myönnettävän tuen haku-ja myöntämisperiaatteita.

Samalla Jami luopuu kaikista lippusubventioista ja muista avustuksista. Jamin toimisto ilmoittaa erikseen jäsenetukampanjoista (esim. leffaliput, uimahalliliput), jotka tulevat nettisivuilla olevien tämänhetkisten jäsenetujen lisäksi. Muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaikille tarkoitettujen jäsenetujen tasavertaisuutta ja määrää.

Jamin työpaikkaosaston avustus on jatkossa 20€/hlö/vuosi, riippumatta työskentelyalueesta. Avustus tulee käyttää toimintavuoden aikana, eikä sitä voi siirtää muille vuosille.

Työpaikkaosaston avustus on tarkoitettu tueksi yhteisten tilaisuuksien ja illanviettojen järjestämistä varten jamilaisessa hengessä. Jamin toimisto osallistuu myös mielellään järjestettäviin tilaisuuksiin, pitämällä tilaisuudessa esim. ajankohtaiskatsauksen.

Pyrimme hankkimaan jäsenetuja niin, että niistä olisi iloa ja hyötyä koko jäsenkunnalle.


Jamin työpaikkaosastoavustuksen hakuohjeet

OHJEET

Ilmoita ennakkoon sähköpostilla Jamin toimistoon tilaisuuden järjestämisestä. Tiedoista tulee ilmetä:

tilaisuuden aika, paikka ja suunniteltu ohjelma

arvioitu osallistujamäärä.


TILAISUUDEN JÄLKEEN

Virkistystilaisuuteen osallistuneet maksavat laskun ensin itse tai yhteislaskulla. Jami ei hyväksy ravintolan lähettämää laskua. Avustushakemukseen merkitään virkistystilaisuuteen osallistuneitten jamilaisten nimet (osallistujan omakätinen nimikirjoitus). Hakemuksen liitteeksi laitetaan alkuperäinen/alkuperäiset kuitit ja tilinumero/tilinumerot, johon avustus suoritetaan.  Hakemus lähetetään Jamiin virkistystilaisuuden jälkeen, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden joulukuun 15.päivään mennessä. Jälkikäteen, vaihtuneen uuden vuoden puolella, toimitettuja avustushakemuksia ei käsitellä.


Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla tai postitse osoitteeseen:

Järjestöammattilaiset JAMI ry

Asemamiehenkatu 2 B

00520 Helsinki

jami(a)jamiliitto.fi