Ylitöitä vai lisätöitä ? Mitä ne ovat?

14.6.2022

Työnantaja voi pyytää sinua tekemään ylitöitä tai lisätöitä. Mitä ne ovat?

Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Lisätyötä puolestaan on työ, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja sovitun työajan lisäksi, mutta työ ei ylitä laissa säädettyä säännöllistä työaikaa. Esimerkki: Jos normaali työaika on 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa, lisätöitä tehdään 8 tuntiin ja 40 viikkotuntiin asti. Sitä ylittävät työtunnit ovat ylitöitä. Voit tarkastaa omasta työehtosopimuksestasi mitä on sovittu lisä- ja ylitöiden korvaamisesta.

Ylityön tekeminen edellyttää työnantajan määräystä ja sinun suostumustasi. Jos työntekijä jää oma-aloitteisesti tekemään töitä, kyse ei ole lisätöistä eikä ylitöistä. Ilman lupaa ei työvuoroa ole mielekästä pidentää, sillä siitä ei välttämättä saa korvausta. Mikäli sinulla on liukuva työaika, on ylityön muodostuminen mahdollista. Ylityötä ei tarvitse tehdä saldotunteina.