Kuka neuvottelee Sinun työsuhteen ehdoista?

27.4.2022

Viime vuosina sopimisen kulttuuri on ollut muutoksessa, kun työnantajat ovat tehneet poikkeavia ratkaisuja. Tulevaisuus näyttää, millaiseksi sopimisen käytännöt tulevat muovautumaan. Olipa sopimusmalli mikä tahansa, ammattiliiton neuvotteluosaaminen ja tuki ovat jäsenille ensiarvoisen tärkeää.

Työehtosopimuksilla on sovittu moni meille nykyään itsestään selvä etu, kuten lomarahat. Koska työehtosopimus on määräaikainen, neuvotellaan sopimuskausittain jokainen työsuhteen ehto periaatteessa uudelleen. Tällöin punnittaan ammattiliiton neuvotteluvoima, joka perustuu jäsenmäärään ja järjestäytymisasteeseen. Järjestäytymätön työntekijä jää kovin yksin omien vaatimustensa kanssa, kun verrataan tilannetta, jossa iso joukko seisoo vaatimusten takana. Neuvottelut ovat käynnissä – sinun työehdoistasi sovitaan lähiviikkojen aikana.

Jos vielä mietit järjestäytymistä- Liity Jamiin!