Järjestöammattilaiset JAMI

Järjestöammattilaiset JAMI on ammattiliitoissa, -järjestöissä ja työttömyyskassoissa työskentelevien toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten edunvalvontajärjestö, johon kuuluu reilu 500 jäsentä.

JAMI työskentelee työpaikkaosastoineen jäsentensä työehtojen parantamiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi sekä järjestötyönantajien kehittämiseksi.